Det är ingen slump att Watersheds nått så goda resultat inom Mystery shopping/Mystery guest. Watersheds har mer än 14 års erfarenhet av Mystery shopping. Watersheds skräddarsydda lösningar hjälper företag att identifiera och förbättra verksamheten som skapar kundnöjdhet och har en positiv inverkan på försäljning och lönsamhet.

Mystery guest 
Vill ni snabbt höja betygen på Tripadvisor och i andra ratingsystem? Vill ni öka merförsäljningen och lönsamheten, personaltrivseln och minska sjukfrånvaro? Med vår hjälp blir det verklighet - vi "lever" viljan att skapa resultat och det kommer ni märka så snart vi börjat vår gemensamma resa.

Med Mystery Guest hjälper vi er att komma in i huvudet på era kunder eller gäster och se hur de upplever verksamheten. Genom att låta en extern Mystery guest utvärdera företagets prestation får ni veta precis vilka delar som fungerar bra och vilka som behöver utvecklas.

Watersheds har specialiserat sig på att optimera er investering inom Mystery guest. Vår djupa och breda erfarenhet inom hotell-, restaurant-, konferens- och eventbranschen gör att vi utöver de anonyma besöken tar service- och säljutvecklingen ett steg längre. Vi utbildar och coachar hela personalstyrkan i samband med varje rapportpresentation - en mer kostnadseffektiv personal- och förändringsinvestering är svår att få.

Mystery guest innebär
• Anonyma besök av handplockade Mystery guests
• Skriftlig återkoppling med flödesbeskrivning
• Muntlig återkoppling med resultatcoachning 1,5 h/grupp

Vad ger detta företaget?
• Högre rating
• Ökad merförsäljning
• Nöjdare kunder, personal och ledning
• Tydligare riktlinjer för medarbetarna 
• Lägre sjukfrånvaro

Många av våra kunder har dessutom skräddarsytt sina önskemål
• Ökning av kunder till kedjans lojalitetsprogram (+1200 %)
• Rutiner och ökad försäljning av extratjänster (spa, restaurang, utflykter)
• Säkerhetsfrågor
• Kunskapsstöd till nyanställda
• Högre ansvarstagande
• Ökad dryckesförsäljning med ansvar
• "Äga" frågor med ett moget lösningsfokus

Kontakta vår VD Tina Wedholm 070-670 20 30, tina.wedholm@watersheds.se för mer information.