Watersheds är specialiserade på karriärcoachning, sälj och service. Våra coacher och utbildare är certifierade och har lång erfarenhet från ledande positioner inom bland annat affärsutveckling, marknad, försäljning och management.

Vilka utbildningar erbjuder vi?

Nybliven chef
Chefsutbildningen för dig som vill få ökad trygghet och kompetens i ditt nya ledarskap.

Coachande ledarskap
Chefsutbildningen för dig som vill förstärka företagets varumärke genom strategisk ledar- och medarbetarutveckling.

Sälj med coachningsteknik
Säljutbildningen för dig som vill ett steg närmare kortare avslut och merförsäljning.

Service med coachningsteknik
En serviceutbildning för dig som vill kommunicera på ett mer effektivt sätt med kunderna.