Chefsutbildning för dig som vill få ökad trygghet och kompetens i ditt nya ledarskap.

Utbildningen ger dig insikt om hur du med coachning och utvecklingssamtal involverar dina medarbetare i målbilden. Hur du håller möten, utvecklingssamtal, lönesamtal och andra svåra samtal – använda kommunikation som ledarskapsverktyg. Hur du tacklar att bli chef över dina gamla kollegor och hur du handskas med utmanande situationer ledarskapsmässigt.
Omfattning: 4 dagar fördelat på en 3-månadersperiod

Vad får du, rent konkret?
Sammanlagt tre utbildningsdagar och en 6 timmar coachning. Tre hela dagar med en månads mellanrum för praktisk tillämpning av ledarskap som nybliven chef. Kursdagarna är alltid vardagar kl. 09.00 – 16.30

Utbildningen baseras på aktionsbaserad inlärning med största fokus på praktiska tillämpningar. Teoretiska modeller blandas med övningar och träningstillfällen där konkreta verktyg ger möjlighet att praktiskt tillämpa kunskapen i vardagen.

  • Egen coach under utbildningstiden med totalt sex timmar. Dessa ger dig möjlighet till personlig support.
  • Kurskompendium och kursmaterial
  • För- och eftermiddagsfika
  • Alumni 

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för ny ledare som planerar att ha:

  • någon form av ledande position
  • stor förståelse och intresse för företagets mjuka värden

Och som vill:

  • växa i ledarrollen
  • utveckla sin förmåga att coacha sina medarbetare att nå sin fulla potential
  • förstärka företagets varumärke genom strategisk ledar- och medarbetarutveckling

 Coach
Vi utvecklar individer och organisationer med coaching som främsta verktyg. Under utbildningen får du coachning en gång i månaden 2 timmar för att på bästa sätt återkoppla och försäkra att det du lärt dig från senaste kurstillfället tillämpas i den egna verksamheten.

Vi har utbildare inom, dagligvaruhandel, detaljhandel samt hotell & restaurang där vi kan göra speciella paket för större organisationer.