För att förnya företagets försäljningsteknik gäller det att säljaren löpande utbildar sig och testarna säljmedoder, den coachande säljtekniken är ett steg närmare kortare avslut och merförsäljning.
Omfattning: 4 dagar fördelat på en 3-månadersperiod.

Vad får du, rent konkret?
Sammanlagt tre utbildningsdagar och 4 timmars coachning. Tre hela dagar med en månads mellanrum för praktisk tillämpning av säljutbildning med coachningsteknik. Kursdagarna är alltid vardagar kl 09.00 - 16.30.

Utbildningen baseras på aktionsbaserad inlärning med största fokus på praktiska tillämpningar. Teoretiska modeller blandas med övningar och träningstillfällen där konkreta verktyg ger möjlighet att praktiskt tillämpa kunskapen i vardagen.

- Egen coach under utbildningstiden med totalt fyra timmar. Detta ger dig möjlighet till personlig support.
- Kurskompendium och kursmaterial
- För- och eftermiddagsfika
- Alumni 

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för säljare som har eller planerar att ha fler avslut på kortare tid och större förståelse för hur kunderna tänker. Dessutom öka merförsäljningen, få in fler nya kunder och motiveras och trivas ännu bättre som säljare.

Coach
Vi utvecklar individer och organisationer med coachning som främsta verktyg. Under utbildningen får du coachning en gång i månaden 2 timmar för att på bästa sätt återkoppla och försäkra att det du lärt dig från senaste kurstillfället tillämpas i den egna verksamheten.

Vi har utbildare inom dagligvaruhandel, detaljhandel samt hotell & restaurang där vi kan göra speciella paket för större organisationer.