En serviceutbildning för dig som vill kommunicera på ett mer effektivt sätt med kunderna.

Syftet med kursen är att lära sig att ge god service och förstå kundens behov. Alla människor har olika behov och önskar att bli behandlade på olika sätt. Det är en stor utmaning för alla som erbjuder service. En förutsättning för att lyckas är att ha en personlig förmåga att möta andra och att förstärka samt förändra önskade beteenden på ett förtroendeingivande sätt. Med coachteknik får du lära dig hur du positivt kan påverka kunden. Våra kunder finns inom hotell, restaurang, dagligvaruhandel och detaljhandel.

Omfattning: 4 dagar fördelat på en 3-månadersperiod.

Vad får du, rent konkret?
Sammanlagt tre utbildningsdagar oh en 4-timmars coachning. Tre hela dagar med en månads mellanrum för praktisk tillämpning av service med coachperspektiv.

Kursdagarna är alltid vardagar kl 09.00 - 16.30.

Utbildningen baseras på aktionsbaserad inlärning med största fokus på praktiska tillämpningar. Teoretiska modeller blandas med övningar och träningstillfällen där konkreta verktyg ger möjlighet att praktiskt tillämpa kunskapen i vardagen.

- Egen coach under utbildningstiden med totalt fyra timmar. Dessa ger dig möjlighet till personlig support.
- Kurskompendium och kursmaterial
- För- och eftermiddagsfika

Målgrupp
Utbildningen är avsedd för servicepersonal med kundkontakt där god service är viktig och där kommunikation med kund är avgörande. Samt för de som vill 

- utveckla en framgångsrik kommunikation
- utveckla sin personliga förmåga att bemöta andra människor
- använda positiv påverkan för att öka kundnöjdhet 

Coach
Vi utvecklar individer och organisationer med coachning som främsta verktyg. 

Under utbildningen får du coachning en gång i månaden för att på bästa sätt återkoppla och försäkra att det du lärt dig från senaste kurstillfället tillämpas i den egna verksamheten.

Vi har utbildare inom dagligvaruhandel, detaljhandel samt hotell & restaurang där vi kan göra speciella paket för större organisationer.