Välkommen att kontakta oss närhelst du önskar

Watersheds AB
Stortorget 3
111 29  STOCKHOLM
info@watersheds.se
070-670 20 30


Tina Wedholm, VD
tina.wedholm@watersheds.se, 070-670 20 30

Charlotta Jugård, Projektledare, utbildare
charlotta.jugard@watersheds.se

Monica Tiffin, Administratör
monica.tiffin@watersheds.se