Watersheds är specialiserade på karriärcoachning – rådgivning vid hantering av jobbförändringar.
Vi har tre stjärnor av tre möjliga i AFs rating av jobbcoachföretag.

Vi ser till att rätt person hamnar på rätt företag, och att medarbetare som inte längre får plats i organisationen får
professionell vägledning till en ny karriär. Våra karriärcoacher är certifierade och har exekutiverfarenhet.

Outplacement – en uppsägning med omtanke
• Varje deltagare får en egen coach som motiverar honom eller henne att se nya framtidsmöjligheter.
• Programmet varierar mellan 3 och 6 månader och kan även skräddarsys.
• Deltagarna träffar sin coach cirka en gång i veckan.
• Programmet är handlingsinriktat och uppdelat i tre faser:

Kompetens – fas 1
Vi genomför personlighetstest och gör professionell och personlig kompetensanalys i syfte att deltagaren ska få
en tydligare självbild. De personliga egenskaperna kartläggs, inklusive sidor som kan behöva utvecklas.

Mål – fas 2
Deltagaren kommer till klarhet med sin framtid och sina mål. För de flesta är målet att hitta ett nytt jobb, men
det kan även vara att starta stegen verksamhet eller att påbörja en utbildning.

Handling – fas 3
Gemensamt arbetas en individuell karriärs- och handlingsplan fram. Målet är att deltagaren ska vara självständig
i sitt jobbsökande och kontinuerligt få stöd från coachen.

I programmet ingår:
• Personprofilanalys
• Karriärcoachning
• Kompetensverktyg
• Konkurrenskraftigt CV och personligt brev
• Jobbmatchning
• Registrering i CV-databaser
• Skräddarsydd och relevant karriärsplan